Η φωτογράφηση της επόμενης μέρας, κτήμα Μυρρινούς

Ίσως το σημαντικότερο θέμα στη φωτογράφηση της επόμενης μέρας είναι η περιοχή. Παρόλα αυτά νομίζω πως έχουμε την ιδανική στη διάθεσή μας!

Η φωτογράφηση της επόμενης μέρας, ήταν τουλάχιστον διασκεδαστική. Νομίζω πως συμπλήρωσε το φωτογραφικό αποτέλεσμα του γάμου με το ύφος της να οδηγείται από τον Νάσο και την Εβίτα.

158 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
165 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
163 164 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
166 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
167 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
168 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
159 160 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
169 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
171 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
174 NEXT DAY WEDDING LOCATION
175 NEXT DAY WEDDING LOCATION
177 NEXT DAY WEDDING LOCATION
182 NEXT DAY WEDDING LOCATION
183 NEXT DAY WEDDING LOCATION
178 NEXT DAY WEDDING LOCATION
179 NEXT DAY WEDDING LOCATION
181 NEXT DAY WEDDING LOCATION
185 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
186 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
187 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
188 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
191 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
190 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
194 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
195 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
196 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
193 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
198 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
199 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
202 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
200 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
203 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
204 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
205 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE
206 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE
207 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE
208 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE
184 NEXT DAY WEDDING LOCATION
213 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE
211 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

με αγάπη, ο φωτογράφος σας γιώργος γκότσης…

Share This Story!