4. ποια στάδια καλύπτετε σε κάθε γάμο;

Τυπικά η κάλυψη του γάμου ξεκινάει από την προετοιμασία , συνεχίζει στην τελετή και στη δεξίωση. Προγραμματίζουμε όμως διαφορετικά τη δράση μας ανάλογα τις ανάγκες κάθε ζευγαριού που πρόκειται συνεργαστούμε και ο προγραμματισμός μας σε κάθε γάμο είναι διαφορετικός.