6. γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις στις τιμές των φωτογράφων;

Η φωτογραφία γάμου δεν είναι δυνατό να καταχωρήθεί σαν ένα προϊόν σε μάρκες και μοντέλα. Ο τρόπος που ασχολείται κάθε φωτογράφος με τις συνεργασίες που αναλαμβάνει, εάν ασχολείτε εμπορικά στέλνοντας συνεργεία ή εάν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός, η αισθητική, ο χρόνος που θα αφιερώσει για κάθε ολοκλήρωση αποτελέσματος είναι παράγοντες που ρυθμίζουν αντίσοιχα και το κόστος.