στο νησί των Κυθήρων, ο εφηβικός έρωτας που καταλήγει σε ένα ξεχωριστό γάμο

 

Συνειδητοποιώ πως ο γάμος δεν είναι ακριβώς γάμος αλλά μια μεγάλη ευκαιρία για γιορτή, γιορτάζοντας την ολοκλήρωση ενός εφηβικού έρωτα, δεκαπέντε χρόνια πριν... το κλίμα πραγματικά γιορτινό, με όργανα φίλους και δάκρυα χαράς...

088 DESTINATION WEDDING KYTHERA

084 DESTINATION WEDDING KYTHERA

089 DESTINATION WEDDING KYTHERA

083 DESTINATION WEDDING KYTHERA

090 DESTINATION WEDDING KYTHERA

091 DESTINATION WEDDING KYTHERA

097 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

102 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

095 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

094 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

108 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

107 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

111 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

115 ΚΥΘΗΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

121 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

122 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

125 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

126 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

127 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

132 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

134 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

128 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

133 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

129 WEDDING PHOTOS GREEK ISLAND

146 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

137 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

142 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

144 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

145 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

148 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

141 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

149 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

152 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

151 WEDDING PHOTOS ΚΥΘΗΡΑ

154 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

158 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

159 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

160 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

165 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

168 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

161 WEDDING PHOTOS BRIDE PREPARATION

175 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

172 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

176 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

179 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

177 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

178 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

180 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

181 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

182 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

183 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

184 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

186 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

187 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

188 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

191 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

192 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

189 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

195 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

194 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

198 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

197 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

200 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

202 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

170 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

171 CRETAN TRADITIONAL WEDDING

211 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

204 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

210 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

207 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

218 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

217 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

220 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

221 WEDDING PHOTOS GREECE

223 WEDDING PHOTOS GREECE

214 228 DESTINATION WEDDING PHOTOGRAPHER GREECE

227 WEDDING PHOTOS GREECE

234 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

238 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

240 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

241 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

242 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΑ

244 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΑ

245 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΑ

243 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΑ

συνεχίστε το δίαβασμα...

ο παραδοσιακός κρητικός εορτασμός του γάμου