σκοτεινά παραμύθια, Μύλος Ξωτικών

Μύλος Ξωτικών, Τρίκαλα, χριστούγεννα... από τις τόσες εκδηλώσεις μια που ξεχώρησα. Εμπνευσμένο από το ομόνυμο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη "σκοτεινά παραμύθια" η χοροθεατρική μεταφορά του από τη σχολή χορού dance space.

Ένα έντονο κλίμα φυγής προς κάτι τραχύ κι απόκοσμο, μυστήριο, μαγικό και υπερφυσικό. Η ατμόσφαιρα του ονείρου όπως μπορώ να σας τη μεταφέρω με λίγες φωτογραφίες...

Share

002 MYLOS XOTIKON TRIKALA

004 MYLOS XOTIKON TRIKALA-2

010 MYLOS XOTIKON TRIKALA

016 MYLOS XOTIKON TRIKALA

022 MYLOS XOTIKON TRIKALA-2

025 MYLOS XOTIKON TRIKALA

027 MYLOS XOTIKON TRIKALA

038 MYLOS XOTIKON TRIKALA

043 MYLOS XOTIKON TRIKALA

047 MYLOS XOTIKON TRIKALA

048 MYLOS XOTIKON TRIKALA

055 MYLOS XOTIKON TRIKALA

057 MYLOS XOTIKON TRIKALA

067 MYLOS XOTIKON TRIKALA-2

077 MYLOS XOTIKON TRIKALA

080 MYLOS XOTIKON TRIKALA

069 MYLOS XOTIKON TRIKALA

088 MYLOS XOTIKON TRIKALA

090 MYLOS XOTIKON TRIKALA

098 MYLOS XOTIKON TRIKALA

089 MYLOS XOTIKON TRIKALA

Share