Μύλος Ματσόπουλου, η φωτογράφηση του γάμου

Στο Μύλο Ματσόπουλου. Ένας χώρος από μόνος του ξεχωριστός. Ένα ζευγάρι αξιολάτρευτο που επέλεξε να κάνει έναν διαφορετικό γάμο γεμάτο στυλ.

Μερικές φωτογραφίες από όλη τη διαδικασία, την προετοιμασία, την πολιτική τελετή και το πάρτυ στο Ανάντι, καθώς και μερικές από τις φωτογραφίες της επόμενης ημέρας, μέχρι να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα...

001 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

002 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

003 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

004 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

005 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

006 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

007 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

008 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

009 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

010 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

011 2 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

011 1 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

011 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

012 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

013 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

014 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

015 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

016 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

017 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

018 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

019 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

020 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

021 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

022 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

024 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

026 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

027 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

033 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

034 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

035 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

037 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

038 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

039 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

040 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

042 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

044 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

045 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

047 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

048 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

049 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

050 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

051 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

052 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ

054 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ