φωτογραφίες βάπτισης στην Κατερίνη

Although Alcestis was only a few months, the christening photo shooting went excellent. Maybe our relationship with Paris and Christina, perhaps the good mood  Anyway I think a lot of help from you in the result. Besides, when a couple with an artistic nature to rely upon such a short time so many times Well, I start with better prospects.
The christening took place in Katerini (Neokesaria) all help to elaborate once adornment while shooting began with a dip in the sea before the big dip to the font

002 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

003 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

003 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

008 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

010 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

011 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

012 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

013 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

015 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

018 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

001 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

016 017 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

019 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

020 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

021 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

022 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

023 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

024 025 FAMILY PHOTOSHOOTING

027 FAMILY PHOTOSHOOTING

028 FAMILY PHOTOSHOOTING

035 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

034 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

037 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

042 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

040 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

044 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

043 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

046 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

048 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

052 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

054 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

055 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ

059 ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

062 ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

068 ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

070 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

072 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

073 074 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

078 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

076 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

081 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

084 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

085 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

067 ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

065 ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

091 ΟΛΥΜΠΟΣ

086 088 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

093 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

092 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

089 090 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

097 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

098 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

100 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

101 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

102 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

103 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

105 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

106 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

112 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

114 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

116 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

118 121 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

115 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

119 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

122 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

123 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

127 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

139 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΑΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

131 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

133 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΑΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

134 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΑΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

137 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΑΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

144 145 ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

107 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

108 109 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

146 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

153 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

141 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

147 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

148 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

151 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

152 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

155 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

156 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

158 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

160 ΤΡΙΚΑΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΠΤΙΣΗ

170 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

163 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

164 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

166 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

167 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

169 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

175 176 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

174 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

173 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

180 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

178 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

181 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

giorgos gotsis, photographer

{fshare}

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply