ΣΤΕΛΙΟΣ & ΠΕΛΛΑ

Our destination is Cyprus, in the heart of winter for photographing the wedding of Stelios and Pella. Starting with the preparation of the bride and groom to their homes with traditional customs, nearby, but not ordinary.

With accompaniment of musical instruments dressed up groom and bride, in company of many friends to sing in a truly festive atmosphere. The ceremony calm the Church of st. Confessors with all the guests in place (!!!). The exemplary organization of children I think he did the marriage for all “easy”. Then in Larnaca in Mackenzie is the reception with brilliant wedding game fitting in the period of the wedding party and which revolutionized the whole world in a way that I think only the Cypriots feel.
I’m glad I came to this marriage, I was the result of the photos I found at least separate, hope you enjoy it and you!
wedding photographer, giorgos gotsis

001 CYPRUS WEDDING PHOTOS

002 CYPRUS WEDDING PHOTOS

015 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

005 CYPRUS WEDDING PHOTOS

010 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

012 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

014 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

013 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

017 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

009 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

016 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

020 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

022 PHOTOJURNALISTIC WEDDING PHOTOS

018 ΚΥΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

023 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ

027 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ

028 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΥΠΡΟΣ

029 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

030 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

031 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

033 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

035 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

036 ARTISTIC WEDDING PHOTOS CYPRUS

040 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

039 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

038 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

041 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

045 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

047 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

050 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

051 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ

053 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ

055 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ

057 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ

056 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ

061 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

062 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

064 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

063 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

066 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

067 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

070 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

072 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΥ ΚΥΠΡΟΣ

074 CYPRUS WEDDING PHOTOS

073 CYPRUS WEDDING PHOTOS

075 CYPRUS WEDDING PHOTOS

076 CYPRUS WEDDING PHOTOS

077 2 CYPRUS WEDDING PHOTOS

079 CYPRUS WEDDING PHOTOS

081 CYPRUS WEDDING PHOTOS

082 CYPRUS WEDDING PHOTOS

085 CYPRUS WEDDING PHOTOS

086 CYPRUS WEDDING PHOTOS

αγιοι ομολογητές, λεμεσός

094 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ

097 2 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ

098 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ

101 2 WEEDING LARNACA

103 WEEDING DOCUMENTARY

105 WEEDING DOCUMENTARY

104 WEEDING DOCUMENTARY

106 WEEDING DOCUMENTARY

102 WEEDING LARNACA

108 WEEDING DOCUMENTARY

109 WEDDING PHOTOGRAPHER

110 WEDDING PHOTOGRAPHER

113 WEDDING PHOTOGRAPHER

114 WEDDING PHOTOGRAPHER

118 WEDDING CYPRUS

120 2 WEDDING CYPRUS

121 WEDDING PHOTOJURNALISM

122 WEDDING PHOTOJURNALISM

126 WEDDING PHOTOJURNALISM

127 WEDDING PHOTOJURNALISM

124 WEDDING PHOTOJURNALISM

123 WEDDING PHOTOJURNALISM

112 2 WEDDING PHOTOGRAPHER

129 WEDDING PHOTOJURNALISM

131 WEDDING PHOTOJURNALISM

132 WEDDING PHOTOJURNALISM

133 ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

145 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΗ

147 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΗ

142 2 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΗ

144 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΗ

146 ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΗ

149 WEDDING GAMES

155 2 WEDDING RECEPTION LARNACA

153 WEDDING RECEPTION LARNACA

148 WEDDING GAMES

156 WEDDING RECEPTION LARNACA

157 WEDDING RECEPTION LARNACA

150 WEDDING GAMES

152 2 WEDDING GAMES

158 WEDDING RECEPTION LARNACA

159 WEDDING GAMES

163 WEDDING GAMES

165 WEDDING GAMES

167 LARNACA WEDDING RECEPTION

173 2 LARNACA WEDDING RECEPTION

171 LARNACA WEDDING RECEPTION

169 LARNACA WEDDING RECEPTION

174 LARNACA WEDDING RECEPTION

175 LARNACA WEDDING RECEPTION

178 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

179 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

181 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

182 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

183 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

184 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

187 ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΑΜΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ

190 ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΑΜΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ

191 ΛΑΡΝΑΚΑ ΓΑΜΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ

193 LARNACA WEDDING MACKENZIE

194 LARNACA WEDDING MACKENZIE

195 LARNACA WEDDING MACKENZIE

196 LARNACA WEDDING MACKENZIE

198 LARNACA WEDDING MACKENZIE

202 2 MACKENZIE WEDDING RECEPTION

205 MACKENZIE WEDDING RECEPTION

206 MACKENZIE WEDDING RECEPTION

204 2 MACKENZIE WEDDING RECEPTION

208 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΚΕΝΖΥ

211 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΚΕΝΖΥ

212 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΚΕΝΖΥ

213 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΤΥ ΓΑΜΟΥ ΜΑΚΕΝΖΥ

207 MACKENZIE WEDDING RECEPTION

220 2 WEDDING RECEPTION

216 WEDDING RECEPTION

217 WEDDING RECEPTION

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply