ΚΩΣΤΗΣ & ΙΝΩ
φωτογράφηση γάμου στα Κύθηρα

if you find yourself in Kythira rather you fall in love. And if you go once, you will meet again there, perhaps more formal reason next time … and somehow Kostis and Ino marriage begins…

Our destination Kapsali. I do not know if it was the island or the friends that marked this wedding, probably both.

038 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ

A beautiful island with special beauty and energy and friends … these friends … who managed to take off the party and whom I had the joy to be back in the summer, had come with as much good humor and madness could carry with them.

002 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
012 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
013 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
006 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
007 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
008 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING

some pre-wedding pictures from Paleochora

In Paleochora in a picturesque village begins our shooting. A day before the wedding.

016 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
019 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
021 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
022 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
023 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
029 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
025 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
028 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
030 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
031 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
026 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
032 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
033 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
3201 20160723
036 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
037 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
038 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ
040 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ PRE WEDDING ΚΥΘΗΡΑ

continue reading next page with the wedding day in Kythera – Kapsali

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply