Ναι υπάρχει και εφεδρικός εξοπλισμός ώστε σε οποιαδήποτε περίσταση να μπορούμε να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας.