Κρατάμε πολλαπλά αντίγραφα ασφαλείας από την κάλυψη γάμου μέχρι να φτάσει το αποτέλεσμα σε εσάς. Μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας και την ασφαλή αποθήκευση των αρχείων.