Πιθανότατα θα έχετε δει στα δείγματα πως ο κύριος όγκος είναι έγχρωμες αλλά υπάρχουν και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Εάν κάποιες φωτογραφίες παραδίδονται Α/Μ έχουν κάποιο λόγο που είναι ασπρόμαυρες και δεν είναι δυνατό να γίνουν έγχρωμες. Ωστόσο μπορείτε να μας ζητήσετε πριν το γάμο σας να έχουμε περισσότερες από το ένα είδος ή το άλλο, ή αν λόγου χάρη προτιμάτε να είναι αποκλειστικά έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. Αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που να προτιμάτε το ένα ή το άλλο είδος, αφήστε το καλύτερα στην κρίση του φωτογράφου.