Κινηματογράφηση είναι ένας όρος που μπήκε σχετικά πρόσφατα στην ορολογία. Πολλές φορές (τις περισσότερες) χρησιμοποιείται καταχρηστικά. Για να μιλήσουμε για κινηματογράφηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι. Αρχικά μιλάμε για απόδοση έργου και όχι για καταγραφή συμβάντος. Στη συνέχεια έχει να κάνει ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί που θα πρέπει να είναι ικανός να προσομοιώνει την κινηματογραφική εικόνα . Τέλος είναι η διαδικασία παραγωγής  που περιλαμβάνει πιο απαιτητικό μοντάζ και άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο. Ένας συνδυασμός λοιπόν όλων των παραπάνω μας κάνει να μιλάμε για κινηματογράφηση. Σαφώς δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την χρήση πολλών ή όχι καμερών.