Σαφώς ναι, είναι κάτι που θα μας βοηθούσε και προφανώς θα το έκανε και πιο ευχάριστο σε εσάς. Το είδος της μουσικής που προτιμούμε θα το καταλάβετε από τα trailer στη σελίδα μας.