Ναί, παραδίδουμε τα αρχεία των φωτογραφιών σε αρχεία τύπου .jpg σε μέγεθος που μπορείτε να τυπώσετε ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε. Παραδίδουμε επίσης ένα πακέτο αρχείων για χρήση στο διαδίκτυο που μπορείτε να στείλετε σε φίλους με email ή για χρήση σε κοινωνικά δίκτυα.  Αρχεία ανεπεξέργαστα τύπου “RAW” δεν παραδίδονται.