Διακυμάνσεις τιμών υπάρχουν όπως υπάρχουν άλλωστε σε όλα τα προϊόντα, όπως λόγου χάρη δεν υπάρχει ενιαία τιμή για όλα τα αυτοκίνητα. Η φωτογραφία γάμου δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί σαν ένα προϊόν σε μάρκες και μοντέλα. Ο τρόπος που ασχολείται κάθε φωτογράφος με τις συνεργασίες που αναλαμβάνει, εάν ασχολείται εμπορικά στέλνοντας συνεργεία ή εάν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός, η αισθητική, ο χρόνος που θα αφιερώσει για κάθε ολοκλήρωση αποτελέσματος είναι παράγοντες που ρυθμίζουν αντίστοιχα και το κόστος. Η διακύμανση λοιπόν οφείλεται ξεκάθαρα στο περιεχόμενο των φωτογραφιών και του βίντεο που θα παραλάβετε.