Στην κάλυψη γάμου, συνήθως δουλεύω μόνος. Βέβαια, ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να υπάρχει κάποιος βοηθός (πχ. για φώτα κλπ) Εάν πιστεύετε πως χρειάζεται και δεύτερος φωτογράφος θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό από τη διαδικασία κράτησης της ημερομηνίας και να σας ενημερώσουμε αντιστοιχα.