η πολιτική τελετή του γάμου στο Μύλο Ματσόπουλου

Μια πολιτική τελετή εύθυμη αλλά και σικ. Σε ένα υπέροχο χώρο και μοναδικό σκηνικό βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι που διαμορφώθηκε με μεγάλη προσοχή για να υποδεχτεί τον γάμο στο Μύλο Ματσόπουλου

060 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ στο Μύλο Ματσόπουλου
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλο
064 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
066 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
070 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
071 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
073 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
074 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
075 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
076 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
077 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
080 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
084 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
083 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
085 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
086 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
087 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
089 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
090 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
092 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ
096 097 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα
099 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ
100 ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΜΟΣ
γάμος στο Μύλο Ματσόπουλου, Τρίκαλα

Ananti city resort, το γαμήλιο πάρτι

Αμέσως μετά την πολιτική τελετή του γάμου στο Μύλο Ματσόπουλου ακολούθησε ένα μεγαλειώδες και ξέφρενο πάρτι στο Ananti city resort με το κέφι να ανάβει από νωρίς !

103 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
102 104 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
106 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
105 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
107 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
108 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
109 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
111 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ
113 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
114 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
115 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
116 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
117 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
118 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
119 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
120 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
121 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
122 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
124 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
125 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
127 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
128 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
129 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
130 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
131 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
132 ΑΝΑΝΤΙ ΓΑΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
137 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
138 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
139 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
146 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
140 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
141 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
142 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
143 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
145 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
144 ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

Δείτε στην επόμενη σελίδα την φωτογράφηση της επόμενης μέρας….

Share This Story!