Κατά κανόνα όχι. Η διορθώσεις που γίνονται είναι χρωματικές. Παρόλα αυτά αν επιθυμείτε για συγκεκριμένα αρχεία κάποια διόρθωση, η διόρθωση θα γίνει από εξωτερικό συνεργάτη και θα έχει χρέωση ανά αρχείο. (retouch είναι η διόρθωση ατελειών οι οποίες δεν είναι στην ευθύνη του φωτογράφου, ενδεικτικά: διόρθωση ατελειών στο δέρμα, διόρθωση φόντου, αντικατάσταση ουρανού, κλπ)