Το απαραίτητο είναι αυτό που αρέσει σε εσάς και το επιθυμείτε ως αποτέλεσμα. Η φωτογράφηση της επόμενης ημέρας έχει πολλά θετικά ως αποτέλεσμα και σαφώς τη συνιστώ. Είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα από τη διαδικασία της κάλυψης γάμου. Εάν όμως δεν σας εκφράζει… μην το κάνετε! Διευκρινιστικά μόνο, δεν πρόκειται να έχετε φωτογραφίες όπως αυτές που γίνονται την επόμενη ημέρα, την ίδια μέρα του γάμου σας.