Αν και δεν το θεωρώ πανάκεια για το βίντεο κάλυψης γάμου, απαντώντας στην πιο συνηθισμένη ερώτηση των τελευταίων ετών… ναι έχουμε.