ΝΑΣΟΣ & ΕΒΙΤΑ
φωτογράφηση γάμου στην Αθήνα | spontaneous wedding photos in athens

In short vacation Nasos and Evita in Greece, occurred the marriage. The theme of marriage influenced by their life journey. The also testified and friends who came from all parts of the earth …

We are in a magnificent farm in Mesogeia Attica, which has maintained with much care and love dad of the bride, Mr. Stelios, the man who was discreetly everywhere. Probably the only anxiety was the weather showed threatening moods before marriage but ultimately we did last moment grace. (But of course seeing the mood of the people, he probably had no problem standing in the rain)…

The spontaneous wedding style, delivered us also spontaneous wedding photos filled with intensity and distribution of the world, photography was “piece of cake” strengthening our result, which meant that the enriched with several shots on the day …

005 ΓΑΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

004 ΓΑΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

003 ΓΑΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

009 ΓΑΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

007 008 ΓΑΜΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

entering into an area of observe … I find information “betray” it will face. So I see the following composition at once satisfies 3 of the 5 senses: a photo of Tom Waits for whimsical ears, a George Dickel bottle for special occasions and a collection of photos from around the world. So you understand that photographic starts my day ….

014 BRIDE PREPARATION

012 WEDDING PHOTOS

013 BRIDE PREPARATION

019 BEST WEDDING PHOTOS

024 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΥΦΗΣ

029 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

030 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

037 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

032 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

033 034 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

035 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΑΜΟΥ

018 022 BRIDE PREPARATION

016 BRIDE PREPARATION

023 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΥΦΗΣ

028 BEST WEDDING PHOTOS

043 BEST WEDDING PHOTOS

042 045 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΥΦΗΣ ΣΠΙΤΙ

049 ARTISTIV WEDDING PHOTOGRAPHY

053 ARTISTIC WEDDING PHOTOGRAPHY

050 ARTISTIV WEDDING PHOTOGRAPHY

051 ARTISTIV WEDDING PHOTOGRAPHY

052 ARTISTIV WEDDING PHOTOGRAPHY

054 ARTIST WEDDING PHOTOGRAPHER

059 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

060 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

058 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

057 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

063 065 groom preparation

064 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

070 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

067 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

071 072 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

073 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

075 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

076 ΓΑΜΟΣ ΚΤΗΜΑ

077 ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

078 ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

The wedding ceremony took place under a favorite tree, the olive tree. For several of the guests, the procedure was unusual, however, they have shown to have fun and participate…

082 ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

080 086 ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

088 ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

090 ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

084 085 ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

097 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΑΜΟ

089 ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

100 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΑΜΟ

092 ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

098 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΑΜΟ

102 ΤΕΛΕΤΗ ΓΑΜΟΥ

107 ΤΕΛΕΤΗ ΓΑΜΟΥ

108 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

check the awesome party and day after in next page

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply