ΚΩΣΤΗΣ & ΙΝΩ
φωτογράφηση γάμου στα Κύθηρα

the wedding day

The day of the wedding. The bridal dress elegant and airy as appropriate. Desk with attention to detail that ultimately will leave its mark, nothing more, nothing less.

044 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
042 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
043 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
048 2 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
060 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
053 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
052 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
058 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
059 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
054 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
055 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
056 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
068 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
067 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
069 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
070 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
071 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
074 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ
075 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

a traditional wedding ceremony

We welcomed our bride accompaniment organ in the chapel of St. Nicholas became the ceremony. Although small filling only with the necessary people for marriage, compensated those left out of sight within the village and the trademark, the “Chitra”.

3001 4kGRAB
014 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING
078 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
083 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
081 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
082 2 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
088 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
090 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
093 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
092 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
094 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
091 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA
095 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
101 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
104 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
100 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
105 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
107 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
106 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
109 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
111 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
117 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
119 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
118 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
112 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
122 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
125 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
127 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
128 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ
129 2 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

The old aqueduct in Kapsali stood with perhaps the best way to accommodate the wedding party. The last minute surprise came from the best men Constantine and Alexandra who had arranged a special entrance to the couple by the sea, with a boat on the other side of the harbor …

137 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ
140 2 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ
138 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

continue reading next page with the awesome party & location shooting

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *