φωτογράφηση γάμου στα Κύθηρα

 

The day of the wedding. The bridal dress elegant and airy as appropriate. Desk with attention to detail that ultimately will leave its mark, nothing more, nothing less.

044 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

042 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

043 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

048 2 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

060 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

053 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

052 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

058 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

059 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

054 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

055 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

056 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

068 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

067 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

069 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

070 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

071 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

074 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

075 ΚΥΘΗΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΓΑΜΟΥ

We welcomed our bride accompaniment organ in the chapel of St. Nicholas became the ceremony. Although small filling only with the necessary people for marriage, compensated those left out of sight within the village and the trademark, the “Chitra”.

3001 4kGRAB

014 DESTINATION GREECE KYTHERA WEDDING

078 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

083 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

081 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

082 2 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

088 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

090 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

093 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

092 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

094 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

091 TRADITIONAL WEDDING KYTHERA

095 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

101 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

104 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

100 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

105 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

107 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

106 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

109 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

111 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

117 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

119 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

118 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

112 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

122 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

125 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

127 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

128 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

129 2 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΨΑΛΙ

The old aqueduct in Kapsali stood with perhaps the best way to accommodate the wedding party. The last minute surprise came from the best men Constantine and Alexandra who had arranged a special entrance to the couple by the sea, with a boat on the other side of the harbor …

137 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

140 2 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

138 ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

the awesome party & location shooting

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *